Data in Den Haag: de politieke datavergelijker

Met de verkiezingen op komst, presenteren wij  ‘Data in Den Haag‘, een datastandpuntenvergelijker op basis van 16 verkiezingsprogramma’s.  Data in Den haag verschilt van  stemwijzers omdat hij ook laat zien waar de partijen het eens zijn en dus waar de politiek als geheel naartoe zou kunnen bewegen. Tenminste, als wij – de kiezers – de partijen scherp houden.

Klik hier om het rapport ‘Data in Den Haag’ te downloaden

Naast meer toezicht op het gebruik van algoritmes, waarvoor de noodzaak na de toeslagenaffaire duidelijk is geworden, zijn dit de standpunten waarover de meeste partijen het eens zijn:

 • Sterker optreden tegen techgiganten, eventueel zelfs opsplitsen.
 • Gebruikers moeten meer controle krijgen over hun persoonsgegevens.
 • De digitale infrastructuur in Nederland moet beter worden beveiligd.
 • De overheid moet ook langs niet-digitale weg bereikbaar blijven.
 • Cybercriminaliteit moet harder worden aangepakt.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens heeft meer middelen nodig.
 • Toezicht op gebruik van algoritmes.

Er zijn ook een paar thema’s waar de partijen het oneens zijn. Daar valt iets te kiezen:

 • Data van verdachten: meer verzamelen en delen, of juist minder?
 • Inlichtingendiensten: meer of minder bevoegdheden?
 • Kunstmatige intelligentie bij defensie: investeren of verbieden?
 • Moderatie op sociale media: meer, minder, en waarop?
 • Technologische innovaties: omarmen of kritisch benaderen?

Meer nog dan de inhoudelijke verschillen is duidelijk het verschil in diepgang zichtbaar. Enkele partijen hebben op elk beleidsterrein digitale plannen, terwijl bijvoorbeeld de op een na grootste partij PVV slechts drie keer verschijnt. Data in Den Haag toont aan waar de lege plekken zitten, en waar partijen dus bij de volgende verkiezingen hun programma’s kunnen aanvullen.

Onze aanpak

Voor de analyse hebben leden van de inhoudswerkgroep van de Datavakbond alle verkiezingsprogramma’s van voor tot achter doorgelezen, om de standpunten over data, internet en digitale techniek eruit te halen. Pas hierna zijn de categorieën bepaald, om een zo compleet mogelijk beeld te geven van het politieke landschap. De analyse is beperkt tot de zestien partijen die een goede kans hebben in de Tweede Kamer te komen volgens peilingen begin februari.

Dit is de reden dat de Piratenpartij, een partij met een digitale focus en veel datastandpunten, niet is opgenomen. Hier is een versie inclusief de Piratenpartij.

Op woensdag 3 maart hield de Datavakbond een webinar over data in de politiek met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen. D66, PvdA, SP, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, maar ook Bij1, Volt en de Piratenpartij waren aanwezig en discussieerden over datastandpunten en datapolitiek.

De Datavakbond, een vereniging met duizenden leden, is politiek neutraal en open voor mensen uit alle politieke stromingen. De vereniging zet zich via diverse projecten in voor het beschermen en verbeteren van de machtspositie van internetgebruiker ten opzichte van grote techbedrijven.

Lid worden van de Datavakbond kan kosteloos hier.