Wie we zijn

De Datavakbond vertegenwoordigt de belangen van alle burgers die data produceren en gebruiken. De diensten van onder andere de overheid en bedrijfsleven digitaliseren steeds verder. Burgers worden daarbij te weinig gehoord en hun belangen onvoldoende vertegenwoordigd.

Wij verwoorden de belangen van burgers, maken deze zichtbaar waar ze in het gedrang komen, en agenderen daar waar het nodig is. We vormen daarmee een hoognodige tegenkracht ten opzichte van de macht van bedrijven en overheden.

We zijn een politiek-onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Iedereen kan lid van ons worden, meediscussiëren en de toekomst van de vereniging mede vormgeven binnen het kader van onze doelstellingen en statuten.