Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden

Over ons privacybeleid

De Datavakbond is opgericht om gebruikers meer controle te geven over hun eigen data en misbruik van data te reguleren De Datavakbond hecht veel belang aan privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij van je nodig hebben voor het bijhouden van lidmaatschap. Dit privacy beleid betreft de website; datavakbond.nl en thedataunion.eu

Wij hanteren de volgende uitgangspunten;

 • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens van bezoekers worden niet verkocht, verder verwerkt of verstrekt aan derden.
 • Wij hechten veel belang aan de rechten van onze leden en bezoekers volgens de kaders van de privacywetgeving.
 • Wij slaan enkel persoonsgegevens op van bezoekers die gegevens op onze site achterlaten door middel van inschrijving (NAW-gegevens, e-mailadres)
 •  

  Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

  De Datavakbond verwerkt enkel persoonsgegevens met toestemming van de bezoeker. Dit doen wij om:

 • Onze interne organisatie te verbeteren.
 • Onze leden te bereiken met informatie en te activeren voor activiteiten.
 • Geïnteresseerden te kunnen informeren over onze acties, evenementen, activiteiten en blogs via een nieuwsbrief.
 • Vragen en reacties van bezoekers te kunnen beantwoorden.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om onze doelstelling uit te voeren. Bezoekers die zich als lid en/of voor de nieuwsbrief aanmelden hebben het recht zich op elk moment uit te schrijven. Dit kan via de persoonlijke link die bij aanmelding is verstrekt, of door contact met ons op te nemen. Bij uitschrijving worden alle persoonsgegevens verwijderd.

  Wij gebruiken je gegevens niet voor marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om –anders dan op je verzoek- op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve en/of wettelijke verplichtingen te voldoen.

   

  Rechten

  Leden van De Datavakbond en bezoekers van de websites datavakbond.nl en thedataunion.eu hebben het recht op inzage van gegevens, correctie en/of verwijdering van gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering kan gestuurd worden naar Laury. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

   

  E-mail en mailinglijsten

  Bezoekers kunnen die hun contactgegevens aan ons geven, kunnen per e- mail geïnformeerd worden over onze activiteiten. In iedere e-mail staat hoe de ontvanger zich voor verdere e-mails kan afmelden. Vervolgens zullen wij de gegevens van de persoon in kwestie uit onze systemen verwijderen.

   

  IP-adressen en cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons–) gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

  Deze website plaatst geen cookies of een soortgelijk bestand op de computer van de bezoeker. Ook slaan wij het IP-adres van de bezoeker niet op. Mocht dit veranderen dan zullen wij de bezoeker actief informeren.

   

  Beveiliging

  De Datavakbond hecht veel waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Er zijn daarom passende maatregelen genomen. Wij nemen webhosting- en e-mailadresdiensten af van Hostnet.nl. Hostnet.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

   

  Donaties

  Bij donaties verwerken we de persoonsgegevens die je als donateur aan ons verstrekt voor het afhandelen van de eenmalige of doorlopende donatie aan de Datavakbond. Bij eenmalige en/of doorlopende donaties zijn dit je bankrekeningnummer, de naam gekoppeld aan het bankrekeningnummer, het donatiebedrag, de startdatum en de frequentie van doneren. Donaties worden uitgevoerd via de betalingsoftware van Mollie. Hierop is het privacybeleid van Mollie van toepassing en hebben zij de rol van verwerker. Lees daarom het privacy beleid van Mollie voordat je aan ons doneert. Wanneer je een donatie direct naar ons overmaakt, gaat dit via onze bankrekening bij ABN Amro en geldt het privacy beleid van ABN Amro.

   

  Intellectueel eigendom

  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Datavakbond is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Datavakbond.

   

  Disclaimer

  De informatie op de websites van de Datavakbond is met zorg samengesteld. De Datavakbond publiceert alle informatie zorgvuldig en nauwkeurig. Ondanks dat kan het een keer voorkomen dat de informatie niet juist, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Datavakbond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt. De Datavakbond behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anders te wijzigen. Indien je in de berichtgeving op de website van De Datavakbond onjuistheden signaleren, dan horen we het graag.

  Contactpersoon

  Voor vragen over privacy en/of omgang met persoonsgegevens en voorwaarden kun je contact opnemen met Laury.

  Vestigingsadres, IBAN, KvK registratie en telefoon

 • Livingstonelaan 76, 3526HN Utrecht
 • KvK 76350657
 • IBAN: NL15 ABNA 0891 7361 31
 • 0031 6 39251063