Veelgestelde vragen

Waarom is de datavakbond opgericht?
Techgiganten hebben een enorme impact op het dagelijks leven en zij bepalen met nauwelijks regulering wat er met jou data gebeurt.
Tegelijkertijd hoeven zij alleen verantwoording af te leggen aan aandeelhouders.
Op zulke invloedrijke spelers wil je als burgers invloed hebben. Dat kan je niet individueel. Het wordt dus tijd dat we ons verenigen.

Waarom de naam “vakbond”?
Wij werken, met plezier weliswaar, om data te maken. Via de sociale media, via surfen op het internet.
Nu gaan wij datawerkers ons verenigen. In een vakbond.

Voor wie is de datavakbond?
We komen op voor iedereen, want iedereen laat data achter op het internet.
Maar in eerste instantie kunnen we vooral opkomen voor onze leden. Daarom is het belangrijk dat je lid wordt.

Zijn de dingen die jullie willen niet gewoon een taak van de overheid?
De overheid speelt een belangrijke rol. Maar die overheid moet je aanzetten tot handelen.
Op dit moment loopt de wetgeving achter de gebeurtenissen aan. Wij zijn ons vergeten te verenigen.
Alleen zo kunnen we een tegenmacht vormen en o.a. de overheid bewegen. Tegelijkertijd levert de datavakbond ook diensten zoals voorlichting, een privacy toolkit, hulp bij je data van internet afhalen (recht op vergetelheid) en onderzoek.

Welke invloed heb ik als datavakbondslid?
De vakbond is een vereniging en die is open en democratisch. Dus ieder lid heeft een gelijke stem in de organisatie.
Hoe de organisatie er precies uit gaat zien, wat de speerpunten worden etc. is aan de leden.
We zijn hard bezig daar de structuur voor op te zetten.

Is de datavakbond gerelateerd aan de politiek?
De datavakbond is politiek neutraal. Het belangenbehartigen van internetgebruikers is niet links of rechts.
De vakbond heeft wel politieke wortels: het idee van een datavakbond komt van Europarlementarier Paul Tang (PvdA). Hij zit nu in de
Raad van Advies. Een van de andere oprichters – Reinier Tromp – doet een onderzoeksproject bij de Wiardi Beckman Stichting naar
Data & Werk. Het is fijn te zien dat politieke partijen dit onderwerp serieus nemen.

Kan ik lid zijn van de datavakbond en gewoon gebruik blijven maken van sociale media en andere
internetdiensten?

Juist! We hebben niets tegen Facebook, Google of andere platformen. Ze zijn juist ook heel handig. Waar we wat tegen
hebben is dat we geen enkele invloed of controle hebben – terwijl deze plaformen een zeer belangrijke positie innemen in
de maatschappij. Wat we willen is zeggenschap, zodat we vrolijk kunnen instagrammen en googlen, maar onder goede
voorwaarden.

Hoe word de datavakbond gefinancieerd?
Tot nu toe is alles kosteloos gedaan. Daarom hoeven de leden ook geen contributie te betalen.
We zijn wel bezig met geldschieters.

Lid worden van de datavakbond is nu gratis. Blijft dat zo?
Voor de mensen die nu inschrijven wel. In de toekomst is het waarschijnlijk dat we aan nieuwe leden contributie vragen.

Hé, jullie hebben ook een facebook en twitter pictogram, word ik op jullie site ook getrackt?
Nee, we blokkeren alle tracering scripts.