Wat we doen

De Datavakbond vormt een democratische tegenkracht door onderstaande activiteiten te ondernemen:

1. Signalering, politisering en agendering
Dankzij onze leden bezitten we over een groot netwerk aan mensen die misstanden op data-gebied aan de kaak kunnen stellen. We dragen daarmee bij aan een grotere bewustwording en het zichtbaar maken van deze problemen.

De diverse achtergrond van onze leden, stelt ons in staat om de verschillende belangen op het gebied van data-verzameling en gebruik op het spoor te komen; bijvoorbeeld op het gebied van gender, datageletterdheid en slechtziendheid. We politiseren daarmee zaken die vaak ten onrechte als neutraal worden gepresenteerd.

Door middel van artikelen, het vergelijken van verkiezingsprogramma’s en het geven van presentaties zetten we nieuwe kwesties op de agenda, zoals bijvoorbeeld de punten uit ons manifest.

 

 

2. Bewustwording en verdieping
Veel discussies omtrent datamisstanden hebben een sterk technisch en juridisch karakter. De snelle veranderingen op het gebied van technologie en wetgeving maken het een complex thema. Wij vinden echter dat dit onderwerp te belangrijk is om alleen aan de juristen en ict’ers overgelaten te worden. Hoewel er onder onze leden ook verschillende mensen met een technische en juridische expertise aanwezig zijn, zien we het expliciet als een taak om deze kwesties onder een brede groep te bespreken en van elkaar te leren.

Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van de discussies en presentaties bij onze werkgroepen en de maandelijkse nieuwsbrief.

 

3. Emancipatie, mobilisatie en actie
Bewustwording alleen is niet voldoende. Ons doel is om door middel van concrete actie de macht van het gewone datasubject te vergoten. Juist omdat we een vereniging zijn, beschikken we over een collectief van leden die zo nodig gemobiliseerd kunnen worden.

Naast het agenderen van kwesties, doen we dit bijvoorbeeld door het samenstellen van een privacy-toolkit en de steun van gelijkgezinde initiatieven zoals de Public Spaces Alliantie en de rechtszaak van The Privacy Collective vs Salesforce en Oracle. Een ander voorbeeld hiervan is het collectief gebruik maken van rechten uit de AVG.