Data Lokaal

Gemeenten maken steeds vaker gebruik van algoritmen. Een verantwoord gebruik van algoritmen vraagt – met name als de besluiten op basis van deze algoritmen grote effecten hebben op burgers – om zorgvuldige afwegingen. Hiervoor is het essentieel dat raadsleden het gebruik ervan kritisch kunnen bevragen.

Met dit rapport wil de Datavakbond raadsleden helpen om hun controlerende taken uit te voeren als het over het gebruik van algoritmen binnen gemeenten gaat en een inhoudelijke discussie hierover aanzwengelen. Dit doen we ten eerste aan de hand van een stappenplan aan vragen die elk raadslid zich zou kunnen stellen over het gebruik van algoritmen in diens gemeente. Kritische vragen die ook aan bijvoorbeeld een verantwoordelijke wethouder kunnen worden gesteld. Ten tweede bieden we een overzicht van al bestaande tools en richtlijnen die de reflectie kunnen ondersteunen.

Het hele rapport is hier te downloaden -> Data Lokaal. Vragen, correcties of andere verzoeken kunnen worden gemaild naar inhoud@datavakbond.nl.

Wil je graag op de hoogte blijven van deze en andere acties van de Datavakbond? Lid worden is gratis en kan via deze pagina.