ALV 30 september

Op donderdagavond 30 september houdt de Datavakbond eindelijk weer een ledenvergadering, om terug te blikken, vooruit te kijken en een nieuw bestuur te kiezen.

Locatie: De Kronkel, Westeinde 425, Den Haag
Bereikbaar vanuit Den Haag CS met tram 2/3/4 via halte HMC Westeinde, of te voet door het centrum.
Datum en tijd: 30 september 20:00-23:00

20:00 Inloop
20:30 Opening: vaststellen agenda, mededelingen
20:35 Terugblik
20:55 Verkiezing nieuw bestuur
21:10 Kascommissie
21:15 Vooruitblik
21:25 Afsluiting: rondvraag, groepsfoto
21:30-23:00 Borrel!

Ben je van plan te komen? Geef je dan hiernaast op, zodat we weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. Kun je niet fysiek aanwezig zijn? Machtig dan een ander lid door een e-mail aan laury@datavakbond.nl te sturen.
Tijdens de ledenvergadering wordt gestemd over bestuurskandidaten, die je hieronder kunt zien, en over goedkeuring van het jaarverslag van 2020.

Inschrijven

Bestuurskandidaten

Hieronder zie je het actuele overzicht van bestuurskandidaten. Alle kandidaten zijn op de ALV verkiesbaar voor het bestuur voor een termijn van 2 jaar.
Bestuursleden worden niet in functie gekozen. De ALV kiest eerst of het bestuur 3, 5 of 7 leden heeft, en stemt daarna over de kandidaten. De huidige bestuursleden Tijs Sikma en Carel-Jan van den Wildenberg blijven in hun huidige positie en zijn volgend jaar herkiesbaar.

Laury

Wie: Laury , 34 jaar en woont in Amsterdam
Wil in het bestuur als: Secretaris
Brengt deze ervaring mee: Werkt al geruime tijd voor verschillende techbedrijven en weet veel van softwareontwikkeling in de praktijk. Ook kent ze de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen met het implementeren van de AVG-eisen.
Topkwaliteit(en): Kritische blik & effectieve samenwerking bevorderen
Staat te popelen om te werken aan:
 • De interne organisatiestructuur
 • Het betrekken van onze leden
 • Het inmiddels achterhaalde standpunt 8 van het Datavakbondmanifest “Techbedrijven mogen nooit op ongegronde en ondemocratische wijze bepalen wat nepnieuws is en individuen deplatformen”
Laury Buijs

Rogier Huurman

Wie: Rogier Huurman, 31 jaar, vertaler in Utrecht
Wil in het bestuur als: Voorzitter
Brengt deze ervaring mee: Heeft in veel besturen gezeten in elke mogelijke functie, en is sinds 2010 actief in datapolitiek in de Piratenpartij en GroenLinks.
Topkwaliteit(en): Snel doen wat gedaan moet worden, en overslaan wat niet nodig is.
Staat te popelen om te werken aan: Het versterken en verbreden van de vereniging, zodat er altijd iemand klaarstaat met nieuwe ideeën.
Rogier Huurman

Tijs Sikma

Wie: Tijs Sikma, 28 jaar en woont in Den Haag
Wil in het bestuur als: Bestuurslid Communicatie & Strategie
Brengt deze ervaring mee:
 • Werkt bij het Rathenau Instituut (een organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die politiek, beleid en samenleving daarover informeert)
 • Promoveert momenteel op een onderzoek naar de geschiedenis van het publieke debat over digitalisering.
 • Heeft bestuurlijke ervaring bij verschillende maatschappelijke organisaties.
 • Is actief bij de Werkgroep Inhoud van de Datavakbond.

Topkwaliteit(en): Doelgericht & communicatief
Staat te popelen om te werken aan:
 • Verdere verdieping en profilering Datavakbond
 • Leden meer betrekken
 • Creëren van synergieën met gelijkgezinde organisaties
Tijs Sikma

Den

Wie: Den , 53 jaar uit Heerlen, Limburg.
Wil in het bestuur als: Bestuurslid
Brengt deze ervaring mee: 26 jaar werkzaam in ICT (diverse functies bij een onderwijsinstelling, van beheerder tot projectleider) waarbij zeker de laatste jaren de aandacht op veilige dataverwerking is toegenomen. Daarnaast vanuit mijn fotografiebedrijf ook ervaring met wat AVG en dataverwerking betekent voor een ondernemer/ZZP-er.
Topkwaliteit(en): Zeer brede interesse, kritisch op privacy & “Big Tech”, hands-onmentaliteit, verbinding & samenwerking.
Staat te popelen om te werken aan: Werkgroepen die daadwerkelijk acties gaan ondernemen om de Datavakbond op de kaart te zetten en ons geluid te laten horen.
Den Walterfang

Carel Jan van den Wildenberg

Wie: Carel Jan van den Wildenberg, 59 jaar, werkt in Maastricht.
Wil in het bestuur als: Bestuurslid Informatieplatform gegevensafscherming
Brengt deze ervaring mee:
 • Verantwoordelijk geweest voor de startup van een datacenter voor o.a. financiële dienstverleners
 • Marketing
 • Onderhandelen

Topkwaliteit(en):
 • Projectmanagement
 • Gedrevenheid

Staat te popelen om te werken aan:
 • Ledenwerving
 • Ontwikkeling van informatieplatform om gebruikers te ondersteunen in het afschermen van hun gegevens op internet
Carel Jan van den Wildenberg