Verslag Algemene Ledenvergadering 2023

Op 13 mei vond de algemene ledenvergadering plaats. Naast een bespreking van het jaarverslag, jaarplan en de jaarrekening was er ook ruimte voor een boekpresentatie, en een workshop over chat-gpt.

Het was eigenlijk te mooi weer om binnen te zitten. Toch hadden een tiental mensen zich verzameld in een zaaltje op de Nieuwmarkt in Amsterdam om over de toekomst van de Datavakbond te praten.

Jaarverslag, jaarrekening en jaarplan
Na een voorstelrondje presenteerde voorzitter Laury de belangrijkste resultaten van het jaar 2022 (je kunt het jaarverslag, jaarplan en de jaarrekening  hier teruglezen). De Datavakbond heeft een stabiel jaar achter de rug, met een goed werkend bestuur en werkgroep Inhoud. De vereniging heeft diverse activiteiten georganiseerd, veel discussie gevoerd, en de communicatie verbeterd met een herschreven website en actief socialemediagebruik.

Vervolgens werd er ook vooruitgeblikt op het komende bestuursjaar. Omdat Laury en Tijs Sikma na 2 jaar bestuur opstappen, blijft er een bestuur van 2 personen over met een slechts een mogelijke nieuwe kandidaat. Dat zal beteken dat de organisatie het komende jaar iets minder activiteiten kan ondernemen; minder bestuursvergaderingen en borrels bijvoorbeeld. Gelukkig waren er al wel plannen over hoe dit aan te plakken: door middel van een aantal kleine kortdurende projecten. Denk aan een analyse van de verkiezingsprogramma’s bij de verkiezingen van het Europese Parlement in 2024. De suggestie werd gedaan om een lijst met kleinere taken op te stellen die leden makkelijk kunnen uitvoeren en bij hen na te vragen wat ze goed kunnen of leuk vinden om te doen.

In de daaropvolgende pauze controleerden de kascommissie – bestaande uit Marlijn Gelsing en Lot Oostveen – de jaarrekening en de begroting. Deze werden beiden goedgekeurd, onder voorbehoud dat de donaties bij de inkomsten zouden worden toegevoegd.

Presentatie Levien
Levien Noordman gaf vervolgens een presentatie over zijn boek ‘Het spiegepaleis van data’. Ook gaf hij enkele aanbevelingen voor de toekomst van de datavakbond. Hij noemde in zijn presentatie onder andere enkele van de belangrijkste bedreigingen en kansen voor de datavakbond. De kansen liggen in het gegeven dat de huidige maatschappelijke discussie over AI veel mensen confronteert met de maatschappelijke aspecten van technologie, dat er een duidelijke behoefte bestaat om ervaringen op het gebied van data-onrecht met elkaar te delen, en verschillende dataprofessionals en organisaties – zoals public spaces – verantwoordelijkheid aan het nemen zijn op basis van publieke waarden. Als bedreigingen voor de datavakbond benoemde hij de ontwikkeling van responsibilisering – het idee dat we als individu zelf verantwoordelijk zijn voor de data die we delen – het Big Tech frame van AI als een soort magie, en een toenemende passiviteit bij sommige mensen ten aanzien van data-privacy.

Workshop chat-gpt3
In het laatste halfuur van de ALV was er nog ruimte voor een workshop over chat-gpt. Door middel van het plakken van post-its kon men aangeven wat men dacht dat voor burgers, de overheid, bedrijven en de datavakbond de belangrijkste kansen, risico’s en verantwoordelijkheden zijn bij de uitrol van chat-gpt. Opvallend was vooral de complexiteit en diversiteit aan problemen die het gebruik van chat-gpt met zich meebrengt. De resultaten hiervan zijn hieronder te zien:

Het was fijn om jullie weer te spreken en gezamenlijk goede ideeën te verzamelen. Het komende jaar zal de datavakbond vanwege een gebrek aan mankracht mogelijk wat minder ondernemen. Schroom echter niet om een mailtje te sturen naar info@datavakbond.nl als je een goed idee hebt. We hopen jullie volgend jaar in ieder geval (opnieuw) te zien bij de volgende ALV.