Partijen zijn het eens: Google en Facebook moeten worden aangepakt door de overheid.

Van links tot rechts en van progressief tot conservatief: vrijwel alle partijen die een serieuze kans hebben op tenminste een zetel in de Tweede kamer willen dat burgers meer controle krijgen over hun persoonsgegevens, meer controle op ondoorzichtige algoritmes, en ze willen dat grote techbedrijven zoals Facebook en Google worden aangepakt.

Dat blijkt uit een analyse van 16 verkiezingsprogramma’s door De Datavakbond, een belangenvereniging voor internetgebruikers. Vrijwilligers van de bond spitten zonder van te voren bedachte stellingen – in tegenstelling tot veel stemwijzers-  door de plannen van de partijen op digitaal gebied en zetten deze op een rij in een ‘standpuntenvergelijking’, een dataoverzicht van alle programma’s.

‘In verkiezingsdebatten, campagnes en stemwijzers worden doorgaans de verschillen tussen partijen benadrukt’ zegt bestuurslid van de Datavakbond Rogier Huurman. ‘Maar daardoor blijft een belangrijke ontwikkeling onderbelicht: het is opvallend hoe eensgezind het hele politieke spectrum is over meer overheidsingrijpen op de digitale markt’.

Vrijwel alle partijen vinden dat de macht teveel bij een paar grote multinationals ligt en spreken de wens uit om meer zeggenschap bij de burger te leggen. VVD, CDA, SP en PvdA noemen expliciet het opsplitsen van grote techbedrijven, en ook D66 en SGP willen het mededingingsrecht op dit terrein herzien. Privacyschandelen, datalekken, de toeslagenaffaire en desinformatie op social media zijn een serieus onderwerp geworden in Den Haag.

Toch valt er voor mensen die belang hechten aan privacy en goed functionerend spelregels op internet wel wat te kiezen op 17 maart, zo constateert de vakbond. ‘Op het gebied van veiligheid staan links en rechts ook op digitaal gebied tegenover elkaar. De VVD heeft minder moeite om privacy inleveren om criminaliteit te bestrijden, zoals het gebruik van videobeelden en uitwisselen van gegevens. Partijen als D66, PvdA en de Partij van de Dieren hechten meer belang aan de privacy van de burger in deze zaken.

Meer nog dan de inhoudelijke verschillen is duidelijk het verschil in diepgang zichtbaar. Enkele partijen zoals Bij1 en D66 hebben op alle beleidsterrein digitale plannen, terwijl bijvoorbeeld bij de op een na grootste partij, de PVV, slechts drie datastandpunten zijn te vinden.

De standpuntenvergelijking ‘ Data in Den Haag’ is hier te vinden op de website van de Datavakbond. Voor verder geïnteresseerden wordt op 3 maart een webinar georganiseerd waar experts van de Datavakbond in gesprek gaan met woordvoerders van de politieke partijen en onderzoekers van de wetenschappelijke bureau’s.

===EINDE PERSBERICHT===

Perscontact:

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rogier Huurman, secretaris van de Datavakbond: rogier@datavakbond.nl, 06 3925 1063.