Project AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan hoe bedrijven met jouw data moeten omgaan. Maar houden bedrijven zich wel aan de deze wet? Op korte termijn controleren we een paar honderd websites. Overtreden bedrijven de wet? Dan schrijven we ze aan. Verbeteren bedrijven zichzelf niet? Dan gaan we over tot actie! Denk aan de best bezochte websites van Nederland, maar ook aan (zorg)instellingen, overheden, lokale verenigingen met veel leden, en andere websites.

We hebben een hele korte en simpele handleiding gemaakt voor het controleren van een website. Je kunt dat in 5 minuten doen. Wil je ons helpen één of meerdere websites te controleren ergens in de komende drie weken? Mail dan voorzitter Bas van der Gaag op bas@datavakbond.nl

Het zou fantastisch zijn wanneer we eind februari een eerste inventarisatie hebben. Heb je een uurtje? Dan kun je al 8-10 websites checken. We leggen een lijst aan van websites die we graag checken. Mocht jij nog websites kennen waarvan het je ook belangrijk lijkt om deze te laten checken, geef het dan aan ons door. Bas verdeelt de websites over de mensen die willen helpen. Zo doen we niet allemaal hetzelfde.

Van de resultaten wordt een rapport gemaakt, waarmee we naar buiten kunnen gaan. Zo vragen we aandacht voor het belang van privacy en zorgen we voor bewustwording.